Byggetilladelse eller anmeldelse
Vi vil selvfølgelig ved det første møde med jer tage højde for om der skal søges byggetilladelse eller anmeldelse til jeres “projekt”.

Skal der udarbejdes en byggetilladelse er det en del af vores projektarbejde, se vores Arkitektpakker
I skal dog tage højde for at den enkelte kommune har en sagsbehandlingstid der kan være ganske forskellig fra kommune til kommune og det samme gælder for det gebyr som kommunen tager sig for det.

Skal der søges dispensationer vil sagsbehandlingen ofte tage længere tid.

Hvad kræver en byggetilladelse, inden du begynder at bygge?
Enfamiliehus.
Rækkehus, kædehus og dobbelthus.
Stuehus.
Tilbygninger til ovennævnte.
Udestuer og vinterstuer, uanset om de er opvarmede eller ej.
Kviste, karnapper, og lignende hvorved husets etageareal udvides.
Væsentlige anvendelsesændringer, f.eks. når en garage eller et udhus ønskes indrettet til beboelse.
Garager, carporte og udhuse over 50 m2.
Hvad kræver en anmeldelse om byggearbejde, inden du begynder at bygge?
Garager og carporte på højst 50 m2.
Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2.
Tilbygninger til ovennævnte, når arealet efter tilbygningen højst bliver 50 m2.
Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt sommerhuse og stuehuse. Er bygningen fredet eller bevaringsværdig skal der ansøges om tilladelse. Nedrivningen skal ske under hensyntagen til nabogrunde.
Satellitantenner (parabol) med en diameter over 1,0 m. Der kan være regler i en lokalplan der skal følges, også for antenner med en diameter under 1,0 m.
Hvad kræver hverken tilladelse eller anmeldelse, inden du begynder at bygge?
Småbygninger som f.eks. udhuse, på under 10 m2. Se pjecens side 13.
Indvendige ændringer*. Etagearealet må ikke udvides, og der må ikke ske væsentlige anvendelsesændringer.
Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser. Bemærk dog hegnslovens bestemmelser, og at de almindelige afstandsbestemmelser til naboskel gælder for svømmebassiner, hævede terrasser og skorstene (mindst 2,5 m fra skel til nabo og sti).
Nedrivning af garager, carporte og udhuse på under 50 m2, samt småbygninger på under 10 m2*
Opsætning af brændeovne, pejse og lignende. Ildsteder*. Skorstensfejeren skal underrettes, og ildstedet må først tages i brug, når skorstensfejeren har synet. Indretning af et helt nyt fyrrum vil dog kræve, at man anmelder det til kommunen.
Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning*.
Bemærk dog eventuelle bestemmelser i lokalplan eller tinglyste servitutter, som kan medføre krav om tilladelse. Mange lokalplaner har bestemte regler for hvilke materialer, der må anvendes.
Herudover kan der ved facadevis udskiftning af vinduer være krav om dokumentation for husets energiforbrug.