Digital projektering
CADarch.dk anvender digitale 3D-modeller til den konceptuelle analyse af form, rum, proportioner og materialer og til visualiseringer.
CADarch.dk har siden 2008 projekteret i 3D, og tegnestuen har bidraget til at udvikle projektstruktur og modeldefinitioner til Det Digitale Byggeri.
I dag udføres de fleste af nybyggeri-projekterne ved hjælp af 3D projektering, som giver helt nye muligheder for at arbejde i detalje og helhed samtidig og kommunikere med andre parter.
Modellen kan også bruges til at lave forskellige simuleringer fx statik, akustik, brand og energiberegninger, ligesom der kan udtages mængder på bygningsdele som kan danne grundlag for beskrivende mængdefortegnelser til brug ved udbud.
Der er ingen tvivl om, at Det Digitale Byggeri er fremtiden, og at vores erfaring med 3D-projektering fra projekter af forskellig skala og kompleksitet er en investering, som kommende bygherrer og brugere vil nyde godt af.

Effektiv projektering
Byggeprojekter og renoveringsopgaver projekteres med Building Information Modeling (BIM). BIM arbejdsmetoden er en helt ny måde at kommunikere og samarbejde på i en digital projektering, hvor REVIT BIM giver helt nye muligheder for effektiv distribution og deling af data til alle, der arbejder på samme byggemodel.

Bedre kommunikation i REVIT BIM
REVIT BIM giver effektiv 3D orienteret kommunikation og styring for alle byggeriets interessenter.
Alle parter får bedre adgang til helt nye muligheder inden for kommunikation og styring, som betyder en reduceret risiko for byggefejl, og dermed højere kvalitet i alle faser af byggeriet, lige fra tegning til det færdige byggeri.

Visualisering i 3D
CADarch.dk har det digitale byggeri som fundament for alle projekteringsopgaver – vi opstiller altid en visuel 3D-model af dit byggeprojekt.
Den digitale visualisering tager behørigt hensyn til dine krav og ønsker, og den sikrer dig et hurtigt og realistisk projektoverblik.

Hvad er fordelen ved digital projektering?
Alle projektets involverede parter arbejder ud fra den samme digitale model, som inkluderer udførlige materialelister og arbejdsbeskrivelser. Ingeniører, arkitekter og entreprenører har derfor altid den samme indgangsvinkel til projektet.

Det betyder, at byggeprocessen bliver ensrettet og effektiv.
Det digitale fokus sikrer, at du får leveret moderne og gennemarbejdet materiale til dit byggeprojekt.
Læs mere om hvad CADarch.dk tilbyder eller kontakt os på tlf. 3096 8308 eller via info@cadarch.dk, du kan samtidig aftale et gratis og uforpligtende introduktionsmøde.

De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, defineres og reguleres gennem Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri.

CADarch.dk anvender CAD værktøjerne:

  • AutoCAD Architecture som er specielt til arkitektur og design 2D (3D).
  • Revit Architecture er specielt bygget til BIM og giver design- og byggetekniske fagfolk mulighed for at bringe idéer fra koncept til konstruktion med en koordineret og sammenhængende modelbaseret tilgang 3D.